Energicon is volledig toegerust voor het uitvoeren van thermografische inspecties van gebouwen en installaties.

 

Bouwkundig

Thermografie wordt gebruikt bij gebouw- en isolatiecontrole. Onvoldoende - of ontbrekende isolatie veroorzaakt warmtelekken. Met behulp van thermografie kan nauwkeurig worden aangegeven op welke plaatsen warmteverlies optreedt of op welke plaatsen zogeheten koudebruggen en/of luchtlekken aanwezig zijn.
Met behulp van een thermografische camera worden temperaturen en verschillen in beeld gebracht. Hiermee is een goed beeld te krijgen van wat zich onder de oppervlakte afspeelt en waar problemen zijn.

 

Elektrotechniek en Werktuigbouwkundig

Thermografische inspectie van machine- en installatiedelen biedt de mogelijkheid om in bedrijf, zonder demontage een analyse maken van mogelijke problemen. Bij leidingen en appendages kunnen potentiële problemen tijdig worden gesignaleerd.

Offertes op basis van dagdelen en projecten op aanvraag.

 

  • energy
  • energy
  • energy
  • energy
  • energy
  • energy
  • energy
  • energy
  • energy