Energiemanagement heeft constant aandacht nodig, met name door de ontwikkelingen op energiegebied, CO2 uitstoot, de veranderingen in de energiemarkt en de eisen van overheden.


Aandacht voor energie betekent concreet besparen op uw kosten, zowel via analyse als vermindering van het verbruik. Bovendien neemt bij energiebesparing de milieubelasting van uw organisatie af.


Energicon ondersteunt organisaties bij het voldoen aan energieverplichtingen voortkomende uit milieuvergunningen, EPA-U en meerjarenafspraken (MJA). Daarbij bieden wij concrete oplossingen door advisering en energiebesparende producten.

Bij projecten komen de technische aspecten aan de orde  – onder andere het gebruik van elektromotoren, de verlichting, compressoren én de organisatorische en gedragsmatige aspecten.

  • energy
  • energy
  • energy
  • energy
  • energy
  • energy
  • energy
  • energy
  • energy